Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Vejle

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Vejle Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Vejle Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Vejle Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året (se statistik nederst i artiklen), og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at de tyske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder, og her står Vejle Kommune stærkt.

Området har meget af det, som både danske og udenlandske turister efterspørger.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Vejle Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Vejle for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Undersøgelsen gør det klart, at vil sætte kommunens eksisterende attraktioner i centrum for den fremtidige turismeindsats. Men der er også andre bud på, hvordan der kan trækkes flere turister til Vejle.

Herunder kan du blive klogere på, hvad de forskellige partier og spidskandidater vil gøre for at styrke turismen i Vejle Kommune efter valget. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Vejle efter valget?


Enhedslisten

v. spidskandidat Lasse Egelund

"Der skal være bedre muligheder for opladning af elcykler."


Dansk Folkeparti

v. spidskandidat Kenneth Fredslund Petersen

"Vejle Kommune har netop her i uge 40 vedtaget at igangsætte et ideoplæg og projekt om at udvikle et oplevelsescenter; ”Egtvedpigens Grav”. Målet er at skabe en dybere forståelse for bronzealderen og Egtvedpigen. Et projekt, der beløber sig til omkring 40 millioner kroner. Et oplevelsescenter, hvor der forventes et besøgstal på cirka 50.000 besøgende og som forventes at stå klar år 2020. 

Vejle Musikteater satser stort på også at tilbyde turisterne andre oplevelser, når de overnatter i byen. Da Vejle kommune placerer sig som den næststørste by i Jylland med overnatninger, kun overgået af Aarhus, vil det være naturligt, at også turisterne tilbydes musik og teateroplevelser af høj karat. Vejle kommune har derfor skudt 5 millioner i en eventpulje.

Musikteatret afholder således også store koncerter under åben himmel med deltagelse af såvel borgere i Vejle som turister. Op til 5000 gæster ad gangen. Dansk Folkeparti vil med andre ord arbejde kontinuerligt for at øge turismen i kommunen."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Peter G. Harboe

"Vi vil sikre, at rammerne er tilstede. Indsatsen i form af budgetkroner har vi ikke planer om at forøge.

Vores kandidat Martin Fogh Skovlyst har på Facebook præsenteret en dybdegående analyse af udviklingsbehovet i den vestligste det af kommunen. Vi har ikke fået udnyttet Legoland og Lalandia til yderligere udvikling."


Radikale Venstre

v. spidskandidat Torben Elsig-Pedersen

"Turisme har stort fokus hos os, da vi mener, Vejle har nogle styrkepositioner, som kan udnyttes endnu bedre. Vi har fjorden, ådalen og kulturhistorien som et klart interessant felt, som kan dyrkes endnu mere i forhold til turisme. Tænk på Kongernes Jelling, Ravningbroen, Egtvedpigen mv. Der er et stort potentiale, og derfor går vi også helhjertet ind i at skabe et ny oplevelsescenter omkring Egtvedpigens grav. 

Samtidig har vi potentiale i forhold til friluftsliv/cykelturisme i forskellige former – fjorden og ådalen skal opleves fra cykelsadlen, hvor Vejleområdet både byder på gode familieudflugter og udforinger til dem, der vil klare landets stejleste bakker. Derfor er et af vores slogans, at vi vil gøre Vejle til landets cykelkommune. Det handler bl.a. om flere cykelstier, som binder kommunen sammen."


2. Med afsæt i den periodiske mangel på udlejningssommerhuse i Vejle vil I så tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Enhedslisten

v. spidskandidat Lasse Egelund

"Der skal arbejdes på at få besøgende fordelt hen over året. Der skal gives bedre muligheder for, at boliger på landet kan udlejes mere."


Dansk Folkeparti

v. spidskandidat Kenneth Fredslund Petersen

"Den beskrevne ”mangel” på sommerhuse i Vejle Kommune har sin årsag i, at udlægning af sommerhusområder er noget begrænset. Der kan findes få arealer i tidligere Børkop Kommune i Hvidbjerg, hvor der forefindes muligheder for flere sommerhuse.

Dansk Folkeparti har pt ikke planer om nye tiltag på dette område. Der er et håb om, at den nylige vedtaget skatterabat fra Folketinget ville kunne øge interessen for at udleje mere, end vi ser i dag."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Peter G. Harboe

"Det må komme fra private initiativer. Vi har i Vejle nogle enkelte områder, hvor der måske kunne udvikles yderligere, hvis initiativrige vil begynde."

Radikale Venstre

v. spidskandidat Torben Elsig-Pedersen

"Ja vil vil undersøge mulighederne, men det bliver med respekt for de herlighedsværdier og den unikke natur. Derfor er det ikke sikkert, at det bliver sommerhuse lige i vandkanten med vores stemmer. Men jeg mener det må være muligt at udpege interessante områder til sommerhusbyggeri."


3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Enhedslisten

v. spidskandidat Lasse Egelund

"Ret lavt, men den øgede service vil også kunne mærkes i ferielandet."


Dansk Folkeparti

v. spidskandidat Kenneth Fredslund Petersen

"Ved enhver politisk indsats vil følgevirkningerne også blive vurderet, om det vil give vækst i turismen. Vejles naturomgivelser er og vil fortsat være attraktive for kommunens turister.

På eks. Himmelpinden bliver mindestenen nu genopbygget, hvorfra også turister der finder vej op på det 100 meter høje udsigtspunkt, hvorfra blandt andet Vejlefjordbroen kan beskues.

Dansk Folkeparti har generelt stort fokus på de eventuelle muligheder for at understøtte turismen. Dette vil altid være sat i forhold til det økonomiske aspekt. Det er således stadigvæk gratis adgang til alle offentlige museer og attraktioner."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Peter G. Harboe

"Vi gør i dag meget for at sikre naturoplevelserne i Vejle. Først og fremmest i form af aftaler med lokale lodsejere om anlæg af stier mv. Den udvikling skal fortsættes."
 

Radikale Venstre

v. spidskandidat Torben Elsig-Pedersen

"Der er gode indtægter for erhvervsliv/jobs til borgerne i turisme. Samtidig mener jeg, at nogle af de historiske og naturmæssige styrker vi har kan tiltrække turister en stor del af året, det er ikke afgrænset til sommermånederne. Derfor bør vi tænke det relativt kraftigt ind i vores planlægning."


4. Er der konkrete elementer i jeres turismepolitik, der adskiller jer fra de øvrige partier?


Enhedslisten

v. spidskandidat Lasse Egelund

"Der er fokus på kollektive  turistformer."


Dansk Folkeparti

v. spidskandidat Kenneth Fredslund Petersen

"Dansk Folkepartis opfattelse er, at alle kommunens politiske partier er enige i at fremme turismen. Turisme betyder flere gæster, mere omsætning og flere arbejdspladser og dermed flere skatteindtægter og mere velfærd til kommunes borgere."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Peter G. Harboe

"Det må være vores fokus på udvikling af områderne op til Legoland og Lalandia."

Radikale Venstre

v. spidskandidat Torben Elsig-Pedersen

Se ovenstående svar.