Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Vesthimmerland

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Vesthimmerland Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Vesthimmerland Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Vesthimmerland Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året (se statistik nederst i artiklen), og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at de tyske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Vesthimmerland Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Vesthimmerland for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Det kan du dykke mere ned i herunder, hvor de forskellige partier og spidskandidater giver deres mening til kende. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Vesthimmerland efter valget?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Knud Kristensen

"Ja vi vil øge turismeindsatsen i Vesthimmerlands Kommune før, under og efter valget. Vi har sat en markedsføringsstrategi i gang, og det har vi, fordi vi her i Vesthimmerland har meget at byde på, og samtidig er vores sommerhuse meget interessante for mange udefrakommende, og turismen har stor betydning for kommunen."

Liberal Alliance

v. spidskandidat Nichlas Findinge Larsen

"Turismen er Danmarks 3. største "eksporterhverv", og turismen har stadig et stort uudnyttet potentiale i Vesthimmerland. Som tidligere markedsføringsmedarbejder i både Visit Mariagerfjord og Visit Vesthimmerland er turismevækst en af mine personlige mærkesager.

Liberal Alliance tror ikke på, at politikerne er de rette til at detailstyre dansk turisme. Vi tror på, at man istedet bør sikre, at turismen får de mest gunstige vilkår for at kunne få vækst. Derfor arbejder Liberal Alliances folketingsgruppe på flere initiativer, som sænker udgiftstrykket for dansk turisme, så vi får lettere ved at konkurrere med vores nabolande. Man arbejder bl.a. på at sænke selskabsskatten samt at indføre en differentieret moms på overnatninger.

På kommunal plan vil jeg arbejde for at:

  • Udbygge infrastrukturen til og fra kommunens primære turismedestinationer (Løgstør, Bjørnsholm Bugt og Hvalpsund).
  • Der skal sættes ind for bedre skiltning mod områdets turistattraktioner, seværdigheder, strande mv.
  • Der skal laves tværkommunale aftaler om at sammenlægge Visit Vesthimmerland, Visit Rebild og Visit Mariagerfjord til én stærk og selvejende Visit Himmerland organisation.
  • Sagsbehandlingstiden ift. byggerisager og div. ansøgninger skal forkortes.
  • Vesthimmerland bør forsøge at få dispensation til lempeligere fortolkning af bl.a. bebyggelse i kystnære områder (så der bl.a. kan etableres lejr-/teltningspladser med shelters ved Limfjorden).
  • Limfjords-badestrandene skal hvert år renses for sten og tang (ligesom man bl.a. kender det fra Øster Hurup)."


SF

v. spidskandidat Theresa Berg Andersen

"For SF er turismen i Vesthimmerland et vigtigt fokusområde sammen med vores kulturinstitutioner. Det er det, fordi vi i kommunen har noget helt unikt – kanal, heder, skov og vand. Her er masser af frivillige, som bidrager med arbejdskraft for at fremhæve vores meget smukke område. Og det skal politikerne understøtte, og det vil SF også bidrage til."


2. Med afsæt i den store efterspørgsel på udlejningssommerhuse i Vesthimmerland vil I så tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Knud Kristensen

"Vi vil til stadighed få planlagt udbygningen af områder, hvor der kan bygges sommerhuse, så der er plads til developere og øvrige investorer, som kan se sig selv i sådanne projekter. Det er faktisk en udvikling, som jeg tror meget på vil ske, såfremt sommerhusene også kan belånes optimalt."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Nichlas Findinge Larsen

"For at imødekomme efterspørgslen på sommerhuse skal det være lettere at benytte helårsejendomme i bl.a. Løgstør og Hvalpsund som feriehuse.

Dernæst skal lokalplanerne ved kommunens sommerhusområder sikre, at rammerne er sat for evt. fremtidig udbygning af sommerhusområderne."


SF

v. spidskandidat Theresa Berg Andersen

"Umiddelbart lejer kommunen jo ikke sommerhuse ud, men vi skal selvfølgelig understøtte de områder, hvor sommerhusene er placeret, det er klart. Og vi har mange steder langs fjorden - fra Løgstør mod Rønbjerg og Hvalpsund - som kræver opmærksomhed. Således at stederne bliver attraktive af være i. Så tror vi i SF, at det kommer af sig selv."


3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Knud Kristensen

"Turismeindustrien fylder rigtig meget her i kommunen og har altid gjort det. Området har altid været prioriteret højt, uanset de øvrige politiske dagsordener. Turismen vil det samlede Byråd."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Nichlas Findinge Larsen

"For Liberal Alliance ligger erhvervsudvikling os meget på sinde - dette gælder i særdeleshed turismen. Vi anser turismen som et af de områder, som kan blive én af de største vækstkatalysatorer for kommunen i fremtiden."


SF

v. spidskandidat Theresa Berg Andersen

"Vi har mange steder, hvor der er skønne sommerhuse klynger. SF går ikke ind for at etablere nye sommerhuse i de kystnære områder, vi har mange og fine områder, som er klar til bebyggelse."


4. Er der konkrete elementer i jeres turismepolitik, der adskiller jer fra de øvrige partier?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Knud Kristensen

"Det er meget svær at finde den store forskel på partierne, når der skal prioriteres på turismeområdet."

Liberal Alliance

v. spidskandidat Nichlas Findinge Larsen

"Vores politik er nok mere konkret end de øvrige partier på dette område."


SF

v. spidskandidat Theresa Berg Andersen

"SF prioriterer de kulturelle særværdigheder højt – fordi vi ved at disse er med til at til trække turister. Det samme er gældende, når vi snakker opbakning til de frivillige."