Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Thisted

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Thisted Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Thisted Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Thisted Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året (se statistik nederst i artiklen), og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at de tyske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder, og her står Thisted Kommune stærkt.

Området har med naturen meget af det, som både danske og udenlandske turister efterspørger.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Thisted Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Thisted for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Det kan du blive klogere på herunder, hvor de forskellige partier og spidskandidater giver deres syn på sagen. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Thisted efter valget?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Torben Overgaard

"I de kommende år investeres der yderligere i attraktive tilbud, bl.a, en filial af Statens Museum for Kunst, der etableres i kommunen. Der er afsat yderligere midler til besøgscenter for National park Thy, begge dele understøtter C. I forhold til turismeindsatsen i øvrigt er den lokale indsats forstærket gennem indsats i Business Region North, vestkystpartnerskabet osv."


Kristendemokraterne

v. spidskandidat Evan Straarup

"Markedsmekanismer må godt løbe lidt af med omsætningen i sommerhuse. Det gør ikke ondt på mig at nordmænd og tyskere og andet godtfolk enten køber sig ind eller lejer sig ind i Thy.

Så en liberalisering af reglerne kan jeg godt gå ind for."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Casper Søe-Larsen

"Liberal Alliance vil arbejde på de bedst mulige forhold for lokale erhvervsdrivende indenfor turisme i Thisted Kommune. Vi mener ikke, at kommunen er den rette til at fremme en turismeindsats – dét er til gengæld de organisationer og virksomheder, der til dagligt lever af at formidle og sælge turisme. Med andre ord vil vi arbejde for, mest muligt, frie rammer til de virksomheder, der ved allerbedst om formidling og salg af turisme."


Socialdemokratiet

v. spidskandidat Ulla Vestergaard

"Vi skal tænke meget mere ud af boksen, så eksempelvis alle turistinformationer er lettilgængelige og måske  kan findes på en app. Herunder åbningstider, kørselsvejledninger, spisemuligheder og alt andet vi som turister har brug for af info for at blive ”fanget” af, at "det" må vi se/besøge.

Vi skal også markedsføre ved grænse, skilte, og hvor folk søger info. Tænker også samarbejde med de nordjyske kommuner. Hvis man flyver til Aalborg eller lander med krydstogtskib, så kunne udflugtsmål være vores kommunes turistattraktioner også.

Vores byrum og forretningsliv skal være interessant for alle, uanset om du er til shopping, hygge, mad eller lign. Vi skal også være omstillingsparate til morgendagens ændringer i turistmønster. Måske skulle vi også samarbejde med Aalborg Lufthavn om rejse-, ophold- og oplevelsespakker til Thisted."
 

2. Med afsæt i den periodiske mangel på udlejningssommerhuse i Thisted vil I så tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Torben Overgaard

"Der er muligheder for udbygning i flere områder i kommunen. Der er i kommunen gode muligheder for at flere private stiller sommerhuse til rådighed for udlejning. Vi har ikke planer om at tage specielle initiativer, men C understøtter en udvikling og efterspørgsel, der hvor det er relevant."


Kristendemokraterne

v. spidskandidat Evan Straarup

Se besvarelse af spørgsmål et.


Liberal Alliance

v. spidskandidat Casper Søe-Larsen

"Ja. Klart. Liberal Alliance er store fortalere for, at udbuddet af sommerhuse i Thisted Kommune matcher efterspørgslen. Lovgivning skal dog overholdes, hvilket kan være en udfordring i en kommune med mange restriktioner. Vi vil arbejde på lokale lempelser og hurtig sagsbehandling. Udstykning af byggegrunde må ikke være langsommeligt og besværligt for de, der ønsker at investere i vores kommune."


Socialdemokratiet

v. spidskandidat Ulla Vestergaard

"Vi skal sørge for plangrundlaget og være behjælpelig og ikke hindrende på bureaukrati med, selvfølgelig indenfor loven, at ideer kan udfolde sig. Men ellers må den del være private investorers opgave."


3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Torben Overgaard

"Vi ser det at understøtte turismeindsatsen som en vigtig brik både i forhold til den øvrige erhvervsudvikling, men også i forhold til bosætning og tiltrækning af nye borgere til området. Derfor har vi understøttet en rækker initiativer, der er taget fra turistforeningen sammen med erhvervsforum, det vil vi også gøre fortsat.

Gennem samarbejdet med Businessregionen er der fokus på digitalisering netop i forhold til turistbranchen, ligesom vi har et stort fokus på at få IT-infrastrukturen løftet, også i de enkelte sommerhusområder (i 2020 forventes der i Thy og Hannæs at være bredbåndsdækning til alle)."


Kristendemokraterne

v. spidskandidat Evan Straarup

Se besvarelse af spørgsmål et.


Liberal Alliance

v. spidskandidat Casper Søe-Larsen

"Liberal Alliance vil have stort fokus på at understøtte og skabe bedre vilkår for det lokale erhvervsliv generelt. Herunder også vores turismen. Der er et kæmpe potentiale i turisme – derfor mener vi, at eventuelle investorer skal have de vilkår for at satse på Thy fremfor nabokommunen."


Socialdemokratiet

v. spidskandidat Ulla Vestergaard

"Se ovenstående svar."


4. Er der konkrete elementer i jeres turismepolitik, der adskiller jer fra de øvrige partier?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Torben Overgaard

"Nej, det er ikke min vurdering. Jeg kender ikke de andres partiers udspil på området, men turismepolitik er traditionelt ikke noget, der er politisk kontroversielt i kommunen, ej heller i regionen. Der kan være en forskel i, hvor meget der prioriteres til cykelstier, hvor meget der gives til forskellige events, kollektiv trafik osv., men generelt er der stor opbakning til erhvervslivet og herunder også turismeområdet."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Casper Søe-Larsen

"Liberal Alliance vil arbejde for:

  • Ingen afgifter for erhvervsdrivende
  • Hurtigere sagsbehandling (herunder også ifm. udstykninger)"


Socialdemokratiet

v. spidskandidat Ulla Vestergaard

"Jeg kender ikke detaljerne i de andre partiers turismepolitik."