Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Aalborg

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Aalborg Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Aalborg Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Aalborg Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året (se statistik nederst i artiklen), og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at de tyske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Aalborg Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Aalborg for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Undersøgelsen gør det klart, at flere vil sætte sommerhusturismen i centrum for den fremtidige turismeindsats. Men det er også tydeligt, at partierne har forskellige tilgange til, hvordan der kan trækkes flere turister til Aalborg.

Herunder kan du blive klogere på, hvad de forskellige partier og spidskandidater vil gøre for at styrke turismen i Aalborg Kommune efter valget. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Aalborg efter valget?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Thomas Krarup

"Konservative ser gerne mere turisme – og gerne en større turismeindsats. Jeg tænker dog ikke, at det er skatteborgerne, der skal holde for i yderligere omfang, men ved at vi som kommune giver mulighed for flere private initiativer – bl.a. foranlediget af den nylige liberalisering af planloven."


Fjordlisten

v. spidskandidat Anette Valentin

"Ja vi vil styrke turismen. Vi skal have turistkontoret tilbage til Hals. Muligvis kun i højsæsonen. Der mangler føling med området, da den medarbejder, der sad i Hals, har mistet ”fingeren på pulsen”, efter hun nu permanent sidder i Aalborg. Dette er ikke en kritik af den enkelte medarbejder, blot en konstatering. Dette må ligeledes etableres/genetableres andre steder, hvor dette er nødvendigt."


Socialdemokratiet

v. borgmester og spidskandidat Thomas Kastrup-Larsen

"Som en af de kommuner med det største antal sommerhuse er vi meget interesseret i, at ejerne udlejer deres sommerhuse til turister i den udstrækning, de ønsker det. Det vil i høj grad understøtte den igangværende vækst i turister i vores kommune."


Venstre

v. spidskandidat Tina French Nielsen

"Ja, vi tror på, at der er et stort uudnyttet potentiale."


2. Med afsæt i den periodiske mangel på udlejningssommerhuse i Aalborg vil I så tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Thomas Krarup

"Konservative ser gerne et større sommerhusudbud. Sommerhusmarkedet er todelt – en del med private, der kun i begrænset omfang udlejer, og så den andel del med professionelle udlejere. Jeg ser ikke en forhindring i, at der bygges flere sommerhuse – tværtimod."


Fjordlisten

v. spidskandidat Anette Valentin

"Ja det vil for os være en mulighed med flere sommerhusgrunde. Dette skaber vækst i områderne. Der skal selvfølgelig tages hensyn til lokale interesser, således det sker i samspil med lokalområdets beboere."


Socialdemokratiet

v. borgmester og spidskandidat Thomas Kastrup-Larsen

"Vi vil afvente og se resultatet af regeringens udspil om at forøge den skattefrie grænse for udlejning af sommerhuse, som i relation til stigende priser på sommerhuse kunne være en rigtig vej til at udvide udbuddet."


Venstre

v. spidskandidat Tina French Nielsen

"Ja, men det tror jeg vi er enige om på tværs af de fleste partier – der er konkrete projekter i gang."


3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Thomas Krarup

"Turisme har en del fokus – desværre nok lidt skævvredet, fordi nogle partier ser store perspektiver i bl.a. krydstogtturisme (der er også gode billeder i, at der ligger et ordentligt skrummel af et skib langs Honørkajen), men alle objektive analyser viser, at det er sommerhusturismen – primært tyske turister, der skæpper i kassen her i området."


Fjordlisten

v. spidskandidat Anette Valentin

"Vi anser turismen som et vigtigt punkt. At vægte det højere end andre områder vil vi ikke sige, da alle områder er vigtige."


Socialdemokratiet

v. borgmester og spidskandidat Thomas Kastrup-Larsen

"Vi har lige siden kommunesammenlægningen i 2006 været meget bevidste om at understøtte de nye muligheder for at øge turismen i vores kommune, og resultaterne viser jo også en større og større turismeomsætning."


Venstre

v. spidskandidat Tina French Nielsen

"Vi vil som jeg skrev før INTENSIVERE og MODERNISERE den indsats, vi har. Den trænger til et ”brush-up” og politisk opmærksomhed. Så vi vil rette ret stor opmærksomhed på den."


4. Er der konkrete elementer i jeres turismepolitik, der adskiller jer fra de øvrige partier?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Thomas Krarup

"Realisme i at det er de tyske og norske sommerhusturister, der lægge omsætningen, ikke de meget få kinesere."


Fjordlisten

v. spidskandidat Anette Valentin

"Vi er meget interesseret i det byrådsarbejde, der interesserer sig for landområderne, så vores turismepolitik vil ligeledes have et omdrejningspunkt omkring dette område."


Socialdemokratiet

v. borgmester og spidskandidat Thomas Kastrup-Larsen

"Den nuværende indsats på området bygger på stor enighed blandt Byrådets partier."


Venstre

v. spidskandidat Tina French Nielsen

"Ja – vi har én! – modsat mange andre.. Se her: https://interactivepdf.uniflip.com/2/611083/1088048/pub/html5.html#page/16"