Kertemindes gamle traditioner holdes i hævd

Kerteminde

I våbenhuset i Kerteminde kirke står 2 meget smukt udskårne og bemalede bårer, de stammer helt tilbage fra 1700 tallet. De 2 bårer hedder ligbårer og de bliver stadigt brugt i dag af Kerteminde Skipper ligbærerlaug. Kerteminde er den eneste by i Danmark der har et aktivt Skipper ligbærerlaug. 


Den 16. januar,1737 blev Kerteminde Skipper ligbærerlaug stiftet hvis hovedformålet syntes at have været oprettelse af en understøttelses-kasse. Af denne kasse skulle udredes nødtørftige bidrag til underhold til nødlidende søfolk, være sig mænd, enker og børn, når de ved søskade eller anden ulykkelig hændelse var gerådne i armod. En skibsenke kunne modtage 10 Kr. og en Baadsmandsenke 10  Kr., som udbetales i Januar Måned.

Denne funktion som understøttelses-kasse er dog om noget overhalet af tiden, men de gamle traditioner holdes stadigt i hævd i den gamle fiskerby. Af de tidlige bestemmelser i lauget kan man læse følgende:

"Naar Medlemmer i betimelig Tid ved Laugets Bud tilsiges til Ligfærd, ere de pligtige at møde i mørke Klæder og sort Hat og bære Lig eller Flag, Udebliver nogen, der ere tilsagte, uden lovlig Forfald skal han betale Mulkt" Denne pligt gælder stadig og man betaler 50 kr. i Mulkt (bøde) til fælleskassen for udeblivelse.

Ligbårer

Hovedformålet for skipper ligbærerlauget var at hjælpe de efterladte, og den dag i dag er der stadig en Skipperenke pension på kr. 10,-, der udbetales hvert år i januar måned. Der er i skrivende stund 7 enker, der får den fornemme pension på de 10 kroner og de bliver personligt bragt ud af laugets oldermand, sammen med en flødekage, det koster vist mere i flødekager og benzin at overdrage enkerne pensionen end selve pensionen.


i fjor, den 16. januar 1937 fejrede sin 200 årige beståen ved den årlige fest, der i tilslutning til generalforsamlingen i traditionstro former holdes under navn af ”skippernes laugshus”. – Jubilæets glans forhøjedes yderligere ved en procession om morgenen gennem byens gader, hvor en skov af dannebrogsflag blev båren af unge hvidblusede søfolk med blanke hatte og røde skærf, fulgt af musik og ”Admiralsbåden Amanda” på en vogn, trukket af smykkede heste. Derefter holdtes, ligeledes efter gammel skik, dystløb i havnen, hvor fire par unge søfolk kæmpede med lanser, og hvor sejrherren fulgte den overvundne på hovedet i de kolde bølger. om eftermiddagen gik processionen atter, denne gang som ledsagelse for laugets gamle ”lade”, der blev båren gennem byen. – Endelig sluttede dagen, ligeledes efter traditionen, med et festmåltid for over 400 deltagere samt påfølgende bal.” V. Woll. 1938


Til næste år fylder ligbærerlauget i Kerteminde 280 år om det skal markeres på helt samme måde som her i sin storhedstid skal jeg ikke kunne fortælle. Men det lades sig sige at der i hvert fald kommer dystløb i havnen for ungersvende.