Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Silkeborg

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Silkeborg Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Silkeborg Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Silkeborg Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året (se statistik nederst i artiklen), og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at de tyske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Silkeborg Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Silkeborg for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Det kan du blive klogere på herunder, hvor du kan dykke ned i de enkelte kandidaters besvarelser. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Silkeborg efter valget?


Liberal Alliance

v. spidskandidat Morten Dalgaard Høgh

"Vi vil i LA støtte op om initiativer til flere sommerhuse i de områder, hvor der skulle være behov for det, det skal naturligvis være på privat initiativ. Men kommunen skal naturligvis være behjælpelig med lokalplan, hvis det kræves, og hjælpe med at komme igennem de offentlige godkendelser. Ligesom vi skal overfor de andre erhverv, vi har i kommunen.

Ligeledes skal vi være åbne overfor andre private tiltag omkring turismetiltag, der mangler udover de førnævnte konkrete sommerhuse, der mangler."


SF

v. spidskandidat Hans Okholm

"Der er i 2018 afsat yderligere en halv million til turismeindsatsen i Silkeborg Kommune."


2. Med afsæt i den periodiske mangel på udlejningssommerhuse i Silkeborg vil I så tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Liberal Alliance

v. spidskandidat Morten Dalgaard Høgh

"Vi vil fra LA's side ikke lave direkte kommunale tiltag for at øge mængden af sommerhuse, det skal vi overlade til det private marked. Det falder langt uden for kernevelfærdsområdet og tilhører udelukkende det private erhvervsliv."


SF

v. spidskandidat Hans Okholm

"Der er i den netop vedtagne kommuneplan ikke lagt op til nye udstykninger af sommerhuse. Er i grunden ikke klar over, om der er mulighed for at udbygge de eksisterende sommerhusudstykninger, men vil undersøge det."


3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Liberal Alliance

v. spidskandidat Morten Dalgaard Høgh

"Vi vil understøtte den lokale turistindustri med de offentlige tilbud, vi har i forvejen med museer og en attraktiv gågade ol. Vi vil ikke støtte det direkte med penge."


SF

v. spidskandidat Hans Okholm

"Vi har et stort fokus på turismeindsatsen som Danmarks outdoor hovedstad, det vil vi forsat understøtte."


4. Er der konkrete elementer i jeres turismepolitik, der adskiller jer fra de øvrige partier?


Liberal Alliance

v. spidskandidat Morten Dalgaard Høgh

"Jeg kender ikke de andres turismepolitik."


SF

v. spidskandidat Hans Okholm

"Jeg tror, at de fleste partier er enige om satsning på Danmarks Outdoor Hovedstad.

Der, hvor vi adskiller os, er et ønske om at lystfiskeriet i Silkeborg Kommune kan udbygges, udvikles langt mere fremadrettet. Vi vil have laksene og havørrederne forbi Gudenåcentralen."