Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Tønder

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Tønder Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Tønder Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Tønder Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året (se statistik nederst i artiklen), og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at de tyske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder, og her står Tønder Kommune stærkt.

Området har meget af det, som både danske og udenlandske turister efterspørger.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Tønder Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Tønder for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Undersøgelsen gør det klart, at flere vil sætte naturen i centrum for den fremtidige turismeindsats. Men der er også andre bud på, hvordan der kan trækkes flere turister til Tønder.

Herunder kan du blive klogere på, hvad de forskellige partier og spidskandidater vil gøre for at styrke turismen i Tønder Kommune efter valget. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Tønder efter valget?


Alternativet

v. kandidat Henrik J. Møller

"Ja vi vil gerne styrke især kvalitetsturismen, hvor turisterne lægger penge i kommunen. Vi skal værne om de turistfyrtårne vi har. F.eks. Vadehavet, Rømø, Løgumkloster, Tønder, de historiske miljøer, de forskellige naturområder, herunder skove og moser i kommunen."


Kristendemokraterne

v. spidskandidat Gert Brennalt

Se næste spørgsmål.


Nye Borgerlige

kandidat Carl E. Michelsen

"Tønder Kommune har en enestående mulighed for at udvikle turismen i samarbejde med Esbjerg og Varde kommuner.

Vi har i Danmark et klima, som indbyder til en ”aktiv familieferie”, og/eller en afstressende ”singleslapper” med en god bog.

Vi er med kåringen af Nationalpark Vadehavet som Unesco Verdensarv kommet på verdenskortet. Det er en situation, som Tønder Kommune slet ikke har udnyttet. 

Vi har Nordeuropas fineste, bredeste og længste badestrand med det bedste og reneste badevand, det skal vi som kommune udnytte meget bedre.

Vi har også et indland, der byder på store ferieoplevelser for naturelskere og historieinteresserede, så vi har mange udyrkede turistemner.

Derfor er det kommunens fornemmeste opgave at udlægge områder til mange flere overnatningsmuligheder, både sommerhuse på Rømø, såvel som indenlandske weekendhuse og gårdferier.

Derfor er det kommunes opgave at gøre dens indbyggere mere opmærksom på turistoplevelser i kommunen, så indbyggerne kan blive ambassadører for turismen i nærområderne."


2. Hos Campaya.dk oplever vi periodevis mangel på udlejningssommerhuse i Tønder. Vil I tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Alternativet

v. kandidat Henrik J. Møller

"Vi vil ikke øge udbuddet af sommerhuse, da der er sommerhuse nok. Mange er til salg, og mange trænger enten til renovering eller nedrivning og afløsning af nye sommerhuse på samme grund.

Vi synes, det er fint med udlejning af sommerhuse, så de kan komme mange til gavn. Der skal dog hele tiden tages hensyn til presset på naturen og miljøet."


Kristendemokraterne

v. spidskandidat Gert Brennalt

"Jeg er af den holdning, at vi ikke skal have flere sommerhuse nær stranden, da det vil ødelægge det, folk kommer for og vil have, sandstrand, og den skal være lettilgængelig. Jeg ville snarere give større fribeløb til de sommerhusejere, der lejer ud og derfor får en ekstra indtægt. Det skal øge udbuddet. Vi er enig i, at det er positivt med interessen for vores sommerhuse, men vi skal tænke på miljøet."


Nye Borgerlige

kandidat Carl E. Michelsen

"Tønder kommune´s beliggenhed kan ingen fratage os, hverken København (staten) eller Østkysten.

Vi vil fremme udlægningen af sommerhusområder, både på Rømø, ved Emmerlev og Arrild."


3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Alternativet

v. kandidat Henrik J. Møller

"Vi vil til enhver tid støtte gode og relevante tiltag i turismeerhvervet. Det gælder både private og offentlige tiltag. Vi kunne godt tænke os endnu mere iderigdom end nu. Vi ønsker større fokus på Nationalpark Vadehavet, og det at Vadehavet er på UNESCO-listen."


Kristendemokraterne

v. spidskandidat Gert Brennalt

Se svar på spørgsmål to.


Nye Borgerlige

kandidat Carl E. Michelsen

"Se besvarelserne af de øvrige spørgsmål."


4. Er der konkrete elementer i jeres turismepolitik, der adskiller jer fra de øvrige partier?


Alternativet

v. kandidat Henrik J. Møller

"Vi er klart det miljø-/klimavenlige parti blandt alle partier. Klimaet, miljøet, naturen og kulturmiljøet er utroligt vigtig for os. Vi vil ikke sætte industrierhverv over turismeerhvervet. Vi er klare modstandere af en stor Heliport på Rømø, der vil genere turisterne og naturen meget. Vi ønsker heller ikke, at Havneby bliver udvidet langt ud i naturområderne. Byudviklingen må holdes inden for den nuværende bygrænse. Her må man så hellere fokusere på renovering og udskiftning af bygninger."


Kristendemokraterne

v. spidskandidat Gert Brennalt

Se svar på spørgsmål to.


Nye Borgerlige

kandidat Carl E. Michelsen

"Vi vil fremme udbygningen af Hjemsted Oltidspark til også at blive en turistmagnet som ”legeland” for det sydvestlige jylland. Vi vil fremme det kommunale samarbejde med Esbjerg og Varde kommuner."