Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Assens

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Assens Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Assens Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Assens Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året, og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at de tyske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Assens Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Assens for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Undersøgelsen gør det klart, at flere vil sætte eksisterende attraktioner og overnatningsmuligheder i centrum for den fremtidige turismeindsats. Men det er også tydeligt, at partierne har forskellige tilgange til, hvordan der kan trækkes flere turister til Assens.

Herunder kan du blive klogere på, hvad de forskellige partier og spidskandidater vil gøre for at styrke turismen i Assens Kommune efter valget. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Assens efter valget?


Alternativet

v. spidskandidat Michael Plauborg

"Vi vil gerne være med til at øge turismen, og vores primære indsats vil være at øge fokus på allerede eksisterende attraktioner frem for evt. at lave nye store attraktioner.

Vi ser meget gerne, at bæredygtighed gøres til en turistattraktion, f.eks. mere fokus på de små lokale producenter. Desuden mener vi, at vores natur er et af vores vigtigste brands, så tiltag til øget turisme skal ske i harmoni med den natur, de placeres i."


Det Konservative Folkeparti

v. kandidat Andreas Hallander Thiel

"a.       Ja vi vil gerne øge turismeindsatsen, og vi støtter op om kommunens strategi om turistbåndet i den sydlige del af kommunen.

b.      Flere turister vil komme til, hvis vi har de rette tilbud til dem. Det være sig kulturelle begivenheder som f.eks. folkedanserfestivallen i Assens, attraktioner som f.eks. Vissenbjerg Terrarie, Museum Vestfyn mv.

c.       Vi tror på, at flere turister vil være godt for vores lokale erhvervsliv og have en smittende effekt på bosætningen i kommunen. Positiv omtale af kommunen = flere tilflyttere."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Jimmy Steen Eriksen

"Ja, det kystnære område omkring Assens by er ideelt for udvikling og tiltrækning af turismeaktiviteter grundet den helt unikke placering med kyst, marina og handelsby i sammenhæng. 

Her ønsker vi i Liberal Alliance en klar vision for en sammenhængende udviklingsplan med campingpladsen, marina, havneområdet og et eventuelt søbad.

Det er dog sat i stå, nok på grund af af en sag omkring et forurenet campingområde, som desværre er trukket i langdrag, da kommunen har trukket campingpladsejer i retten for at få handlen annulleret. 

Liberal Alliance er det eneste parti i Assens, der har forsøgt at skabe opmærksomhed vedrørende dette, da det har sat vækst og udvikling i stå, blandt andet ved mangel på turister gennem de seneste år, da en del af den forurenede plads har været lukket."


Radikale Venstre

v. spidskandidat Poul Poulsen

"I planstrategien er kommunen inddelt i tre bånd, hvor hovedindsatsen ligger i byvækstbåndet op mod Odense. Her prioriteres indsatsen.

I kystbåndet arbejdes med turisme, og der pågår pt. diskussion om blandt andet et søbad, Assens Havns fremtid og så afventes en sag vedrørende campingplads.

Turismen er klart et punkt, vi arbejder og vil arbejde med."


SF

v. spidskandidat Mogens Mulle Johansen

Se besvarelse af næste spørgsmål.


2. Hos Campaya.dk oplever vi periodevis mangel på udlejningssommerhuse i Assens. Vil I tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Alternativet

v. spidskandidat Michael Plauborg

"Vi ses meget gerne, at der arbejdes aktivt for at øge andelen af huse, der benyttes til udlejning. Vi kan også se en mulig anvendelse af "usælgelige" huse, der kunne benyttes helt eller delvist til udlejning.

Vi er ikke tilhængere af mere kystnært byggeri, men er ikke afvisende for, at der visse steder kan udvides i respekt og harmoni med naturen."


Det Konservative Folkeparti

v. kandidat Andreas Hallander Thiel

"Hvis der er oplagte områder, som kan udlægges til sommerhuse, så er det fint med os. Det har der været tale om på f.eks. Helnæs, men her har borgerforeningen sat sig imod. Så hvis der skal flere sommerhuse på f.eks. Helnæs skal de lokale inddrages i beslutningen."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Jimmy Steen Eriksen

"Assens Kommune er rig på natur og kulturlandskab. Vi besidder store landskabelige og naturmæssige værdier, som vi i Liberal Alliance ønsker at værne om og beskytte på bedste vis. Sammenhængen og samspillet mellem natur og kultur, land og by, turisme og erhverv skal være en styrke for vores dejlige kommune.

Det skal vurderes, om de mange mindre og ofte tomme huse i kystområdet, der har lange liggetider, kunne anvendes til udlejningssommerhuse, og vi vil gerne se på det, hvis der kommer konkrete forslag til nye sommerhusområder, der kunne være med til at skabe den turismevækst, der ønskes i Assens."


Radikale Venstre

v. spidskandidat Poul Poulsen

"Assens Kommune har lagt billet ind på at øge antallet af sommerhuse i relation til den mulighede, folketinget har givet landets kommuner."


SF

v. spidskandidat Mogens Mulle Johansen

"I Assens Kommune arbejdes der for at give mulighed for lidt yderligere sommerhusbyggeri, men det ligger ikke i vore hænder, men i statens om vi får lov."


3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Alternativet

v. spidskandidat Michael Plauborg

"Turisme er og vil fortsat være en vigtig indtægtskilde for Assens Kommune, og det er derfor et område, vi vægter højt, og vi ses store muligheder i at brande kommunen på bæredygtighed, lokale produkter og den fantastiske natur med gode fiskemuligheder."


Det Konservative Folkeparti

v. kandidat Andreas Hallander Thiel

"Turismestrategien og bosætningensstrategien hænger for os tæt sammen. Og den har stor fokus, da vi ønsker at have råd til det velfærdsniveau vi har nu i fremtiden."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Jimmy Steen Eriksen

"Turismeerhvervet er en væsentlig del af vores erhvervs- og beskæftigelsespolitik, så det vil have stort fokus. 

Det største fokus i LA Assens vil dog være, hvordan vi får mere for pengene gennem et opgør med det tunge administrative og bureaukratiske system, der ofte er årsag til en skrantende økonomi, der virker som hæmsko for at anvende midler på udvikling af blandt andet turisme."


Radikale Venstre

v. spidskandidat Poul Poulsen

"Turisme er på grund af vores lange kystlinje et  klart indsatsområde, og der sker eksempelvis rigtig mange ting på Helnæs."


SF

v. spidskandidat Mogens Mulle Johansen

Se ovenfor.


4. Er der konkrete elementer i jeres turismepolitik, der adskiller jer fra de øvrige partier?


Alternativet

v. spidskandidat Michael Plauborg

"Har ikke det store kendskab til de andre partiers turismepolitik, men vores bygger primært på, at det skal være aktiv ferie og naturoplevelserne, der skal tiltrække. F.eks. trekkingture, cykelruter, skinnecyklerne, klatrepark på DLG-siloerne på Assens havn og kolonariske ture til lokale fødevareproducenter."


Det Konservative Folkeparti

v. kandidat Andreas Hallander Thiel

"a.       Fra vores valgprogram:

    Turismen skal have bedre vilkår

I Assens Kommune har vi nogle af Fyn bedste stande, og en del erhverv er knyttet til turisme generelt. Det skal bringes meget bedre i spil i forhold til alle andre områder i kommunen. Derfor ønsker vi at styrke markedsføringen af alle de mange tilbud, som kan lokke flere turister til kommunen.

For os er Assens by et fyrtårn for vores turisme. Fortællingen om den gamle købstad skal genoplives, bl.a. ved at bevare gamle bygninger som Plum-arealerne, og vi skal have flere aktiviteter til byen. Ideen om et Søbad vil også styrke byen og kommunen som helhed, og derfor støtter vi dette projekt."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Jimmy Steen Eriksen

"LA Assens er det eneste parti, der offentlig har undret sig over den manglende ordentlighed ved at trække en erhvervsdrivende i retten for at få ophævet en handel, da man blev bevidst om, at oprydningsomkostningen, man skrev under på i handlen, blev noget større end forventet.

Det er ikke ordentligt og hæmmer vækst og udvikling inden for turismen."


Radikale Venstre

v. spidskandidat Poul Poulsen

"I vores tilgang lægger vi meget stor vægt på den smukke natur i kommunen samt sikre, at benyttelse/beskyttelse går hånd i hånd."


SF

v. spidskandidat Mogens Mulle Johansen

Se ovenfor.