Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Odder

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Odder  Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Odder Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Odder Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året, og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at de tyske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder, og her står Odder Kommune stærkt.

Området har med placeringen tæt ved kysten og Århus meget af det, som både danske og udenlandske turister efterspørger.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Odder Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Odder for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Undersøgelsen gør det klart, at flere vil sætte turismesamarbejde på tværs af kommunegrænser i centrum for den fremtidige turismeindsats. Men der er også andre bud på, hvordan der kan trækkes flere turister til Odder.

Herunder kan du blive klogere på, hvad de forskellige partier og spidskandidater vil gøre for at styrke turismen i Odder Kommune efter valget. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Odder efter valget?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Niels Rosenberg

"Ja det vil vi gerne. Vi er nu sammen med Horsens og Hedensted om at lave turisme, og det skal vi have set på lige efter valget, om det er godt nok. Jeg syntes, at vi skal have flere lokale med til at bestemme vores turismepolitik."

 

SF

v. spidskandidat Marianne Hundebøll

"Vi i SF mener, at der er meget grund til at øge turismeindsatsen. Turisme skal indarbejdes mere aktivt i kommunens erhvervspolitik og strategier.

Der skal nedsættes følgegruppe af interessenter på området, som sammen med ”Kystlandet”,  Udvikling Odder og udpeget medarbejder/tovholder skal komme med konkrete oplæg til politisk drøftelse, prioritering og vedtagelse.

Turisme kan være et vigtigt erhvervsmæssigt spor for Odder Kommune ligesom det kan bidrage til bosætning, PR generelt og meget mere.

Man bør bl.a. satse mere på Økologiens Have som turistmål."


Venstre

 v. borgmester og spidskandidat Uffe Jensen

"Turismeerhvervet er skrevet ind i vores valgprogram, som et område vi bør styrke. Vi er med i Kystlandet – samarbejde med Horsens kommune, hvor der lige er ansat ny visionær leder.

Hun er i fuld gang med bredt samarbejde og trækker lokale aktører mere på banen. Det er en god kombination at bo i sommerhus på en af landets bedste strande ved Saksild og få gode oplevelser med lokale råvarer, handel og besøg i nabobyer. Også hotelovernatninger er tænkt ind – og vi er i vækst.

Vi satser målrettet på norske og tyske turister. Det går ret godt – og vi er i gunstig udvikling. Vi skal videre. Turismen er vigtig for vores kommuner – og udlejningen går rigtig godt. Det er til gavn for handel og mange andre."


2. Hos Campaya.dk oplever vi periodevis mangel på udlejningssommerhuse i Odder. Vil I tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Niels Rosenberg

"Vi bestemmer jo ikke over, om folk vil leje deres huse ud. Jeg lejer selv ud på Djursland og kan sige, at det er ok, og huset tager ikke skade af at blive brugt . Vi kan som kommune opfordre til at vores sommerhusejere tager udlejning på sig.

Vi søger også om cirka 50-70  grunde i Saksild. Der skal jo nogen til at bygge de store udlejningshuse, og det er vi som kommune ikke blandet ind i. Vi kan sørge for nogle gode områder til at bygge på, andet kan vi ikke."

 

SF

v. spidskandidat Marianne Hundebøll

"Vi har stemt for en ansøgning til Erhvervsstyrelsen for at bytte jord til udstykning, så det bliver muligt at bygge nye huse relativt tæt på stranden. Vi mener, at man bedre kan sikre biodiversitet og natur i et sommerhusområde - fremfor at der bliver dyrket konventionelt landbrug.

Vi har ikke taget afsæt i mangel på sommerhuse til leje og ved ikke, om løsningen på det nødvendigvis er flere huse. Vi ønsker ikke flere sommerhuse direkte til kysten – men er positive overfor projekter i ”baglandet” til kysten.

Opgaven med at få flere sommerhusejere med til udlejning er efter vores mening ikke en kommunal opgave. Der kan ”Kystlandet” og udlejningsbureauerne køre kampagner."

 

Venstre

 v. borgmester og spidskandidat Uffe Jensen

"Ja, vi vil gerne udvide vores sommerhusområde. Behersket og i tilknytning til bestående sommerhusområder.

Vi har cirka 2300 sommerhuse langs Odderkysten i forvejen. Vi mener, at der er plads til flere, men det er vi ikke helt enige om.

Vi har netop indsendt en ansøgning om at få lov. Jeg håber, at det lykkes. Det vil styrke turismeindsatsen, og det vil også være givtigt, hvis det økonomisk, ved skattefradraget, kunne gøres lidt mere attraktivt at udleje. Men vi har en balance at tage hensyn i forhold til eksempelvis hoteller og andre overnatningsmuligheder."

 

3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Niels Rosenberg

"Vi er meget optaget af alt, som giver arbejdspladser og tilflytning, så det ligger højt hos os."


SF

v. spidskandidat Marianne Hundebøll

"Vi vil ofre et stort fokus i vores erhvervspolitik i forhold til bosætningsstrategi. Vi er opmærksomme på, at de såkaldte "kerneområder" og velfærdsområderne plus de tekniske områder ofte optager størsteparten af politikeres opmærksomhed.

Vi ønsker klart mere fokus på turisme som en væsentlig del af erhverv i Odder Kommune."


Venstre

 v. borgmester og spidskandidat Uffe Jensen

Se ovenstående besvarelser.


4. Er der konkrete elementer i jeres turismepolitik, der adskiller jer fra de øvrige partier?


Det Konservative Folkeparti

v. spidskandidat Niels Rosenberg

"Vi mener, at et samarbejde med flere kommuner såsom Århus kunne være fordelagtigt."


SF

v. spidskandidat Marianne Hundebøll

"Tror vi egentlig ikke. Vi savner mest en fælles vilje til støtte fokus + at der kommer aktive handlinger på." 

 

Venstre

 v. borgmester og spidskandidat Uffe Jensen

Se ovenstående besvarelser.