Jagtsæsonen er sat ind

Jagten er gået ind rundt omkring i Europa - skal du afsted?

Jagtsæsonen er sat ind på de fleste arter af både fugle og pattedyr, som er tilladt at jage i Danmark. For de fleste arter gælder det, at jagtsæsonen sætter ind d. 1. september og varer frem til d. 31. januar. Der er dog enkelte undtagelser. Blandt andet er der det, man kalder for sommerjagt på råbukke fra medio maj til juli.


Når jagten går ind, skal man huske, at den kun må finde sted mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages fra 1½  time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Herunder er et skema over vildtjagten 2015, men husk altid at følge op med lokale jagttider i det område, I ønsker at gå på jagt i, da der kan forefindes særregler.

Se hele tabellen her Jagttider naturstyrelsen

Der er også den mulighed at rejse til udlandet at gå på jagt, og det er i de senere år blevet mere og mere populært at tage på jagt i vores nabolande som Sverige, Norge og Tyskland.  


Sverige

Langt de fleste elge, der bliver nedlagt i Sverige, er af svenske jægere. Men der er efterhånden også en hel del danske jægere, der har haft heldet med sig under elgjagt i Sverige, og antallet af udenlandske jægere øges generelt.

De fleste jagtområder er allerede optaget af svenske jægere, virksomheder og foreninger. Men en del danske jægere indbydes til såkaldte repræsentationsjagter, eller også kan de forsøge sig med såkaldt "utbytesjakt". Det indebærer, at en dansk jæger, der ønsker at jage i Sverige, bytter sine jagtrettigheder eller -marker med en svensk jæger med tilsvarende jagtrettigheder eller -marker. En tredje mulighed er at gå på jagt som betalende gæst ved arrangerede jagter i Sverige. 

I Sverige er der blandt andet mulighed for at jage

  • Vildsvin
  • Kronhjort
  • Ren
  • Elge

Du skal som dansk jæger i Sverige betale den samme årlige vildtpleje afgift, som svenske jægere. Afgiften gælder et år og er pt. på ca. 300 SEK. Dette kan gøres på naturvardsverkets hjemmeside.

For at tage dit våben med ind og ud af Sverige skal det tolddeklareres dette gælder også ammunition. Dette kan lettest gøres på tullverkets hjemmeside. Alternativt kan der holdes ind på både ud- og hjemturen ved tolden.


Ud over tolddeklareringen skal du altid medbringe gyldigt dansk jagttegn, evt. riffeltilladelse samt gyldigt EU-våbenpas.

Norge

Tager man turen op igennem Danmark og til Norge, venter der et væld af jagt- og naturoplevelser i særklasse. I Norge gælder det samme som for Sverige med, at du skal betale en jægerafgift til staten.

Du skal kunne dokumentere din jagttilladelse, hvilket kan gøres med dit jagttegn.

Du skal være opnærksom på at der er to forskellige slags jagt i Norge et små vildt og et til både små- og storvildt og der er forskellige jagttegn til disse.

For at jage i Norge skal du have grundejerens tilladelse, og der er er mange, der tilbyder jagt i Norge via internettet. Den norske stat er den største jordbesidder og tilbyder en masse forskellig jagt. For udenlandske jægere er der mulighed for at jage på statslige områder, men dette kræver at der ansøges specifikt om dette.

Disse arter kan du jage i Norge:

  • Rypejagt
  • Bæverjagt
  • Rensdyrjagt
  • Deerjagt
  • Der kan desuden jages sæler og urfugle

Du kan uden særlig tilladelse og uden at stoppe i tolden for at deklarere rejse ind i Norge med våben og ammunition, såfremt du er i besiddelse af et gyldigt europæisk våbenpas og under forudsætning af, at du højst skal være i Norge i tre måneder. Dette er betinget af, at du rejser ind i landet for at deltage i jagt eller konkurrenceskydning.

Tyskland

Ønsker du at tage jagtturen sydover til vores naboland Tyskland, skal du være opmærksom på deres særlige regler om jagtforsikring. For at kunne gå på jagt i Tyskland er der nødvendigt at tegne en tysk jagtforsikring, da de ikke godkender din danske forsikring. Først når du har forsikringen i orden, er det muligt at få udstedt et tysk jagttegn. 

Der er flere forskellige tyske forsikringsselskaber, der tegner jagtforsikringer, og de kan lettest findes på nettet. Efterfølgende skal du, uanset om det er første gang, du skal have lavet et tysk jagttegn, eller om du blot skal have forlænget et eksisterende, sende en kopi af den side i dit pas, hvor bl.a. fotoet og underskriften er samt en kopi af dit gyldige danske jagttegn til den lokale jagtmyndighed.

Tyskland accepterer fuldt ud det europæiske våbenpas, og det betyder, at du frit kan rejse ind i Tyskland med riffel- og haglvåben, når blot du har gyldigt dansk jagttegn, riffeltilladelse og opdateret våbenpas.

Vær dog opmærksom på de stregne tyskelovkrav om opbevarelse af våben ved transport!


Jagtsæsonen er lig med begyndelsen af efteråret og en ændring i naturens farver, så uanset om du vælger at nedlægge dit vildt i Danmark eller i et af vores nabolande, er der en smuk naturoplevelse i vente.