Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Halsnæs

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Halsnæs Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Halsnæs Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Halsnæs Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året (se statistik nederst i artiklen), og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at såvel tyske og danske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder, og her står Halsnæs Kommune stærkt.

Området har med sin placering tæt ved kyst og storby meget af det, som både danske og udenlandske turister efterspørger.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Halsnæs Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Halsnæs for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Undersøgelsen gør det klart, at flere vil sætte naturen i centrum for den fremtidige turismeindsats. Men det er også tydeligt, at partierne har forskellige tilgange til, hvordan der kan trækkes flere turister til Halsnæs.

Herunder kan du blive klogere på, hvad de forskellige partier og spidskandidater vil gøre for at styrke turismen i Halsnæs Kommune efter valget. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Halsnæs efter valget?


Liberal Alliance

v. spidskandidat Søren Kjær Rømer

"Jeg ser gerne, at Halsnæs kommer endnu mere på landkortet, hvad turisme angår. Det betyder, at vi vil bakke op om initiativer til at gøre kommunen mere synlig."


Nye Borgerlige

v. spidskandidat Bill Malmgren

"Nye Borgerlige vil være på forkant med Vækst, Erhverv og Iværksætteri i Halsnæs Kommune. Det offentlige skal ikke udføre private opgaver. Er der en stor efterspørgsel efter et produkt eller serviceydelse, så skal vi lade dem, der har forstand på den slags om at udbyde, hvad der ønskes. Hvorfor fortsætte med det, som ikke virker?"


Radikale Venstre

v. spidskandidat Morten Lorenzen

"Vi vil arbejde sammen med de andre nordsjællandske kommuner og Visit Denmark omkring udvikling af turismen. Vores styrkepositioner som idylliske lokalsamfund, havne, skov, strand, fiskeri og oplevelser skal videreudvikles via samarbejde og opbakning."


SF

v. spidskandidat Anja Rosengren

"SF vil særligt arbejde for, at vores fine natur bliver vores store attraktion, fordi det er til glæde for både borgere og turister. Vi skal benytte naturen på naturens præmisser - dvs. der skal etableres gode velafmærkede cykel- og vandrestier, snorkelstier etc, med formidling til store og små. Vi skal promovere aktiviteter, der bruger sol-, vind eller rugbrødsmotor som fx surfing, kajak og hest. Vi vil også gerne støtte op om lokal fødevareproduktion og evt turismetiltag, hvor man fx bidrager med sin arbejdskraft." 


Socialdemokratiet

v. spidskandidat Steffen Jensen

"Her er teksten fra vores arbejdsprogram:

Vi vil udvikle natur- og kulturturisme. Vi vil udvikle vores nationalpark ”Kongernes Nordsjælland” og gøre den til en aktiv del af vores hverdag. Fx guidede udflugter for borgerne, undervisning i skolerne, markedsføring af muligheder i Nationalparken. Vi vil have flere overnatningsmuligheder. Kreative og anderledes overnatningsmuligheder – fx sejlende vandrehjem og flydende sheltere. Vi vil støtte turismeprojekter som fx Knud Rasmussens arktiske formidlingscenter (ARTIC). Let og sammenhængende tilgang til alle kulturminder lige fra Kikhavn og Industrimuseet til Kongernes Nordsjælland."


Venstre

v. borgmester og spidskandidat Steen Hasselriis

"Venstre ønsker fortsatte investeringer i turisme, herunder at beholde udviklingsbidraget til VisitNordsjælland. Det bidrag har de røde partier afskaffet i deres budgetforlig for 2018.

Derudover har vi afsat penge i en vækstpulje og en visionspulje til at understøtte initiativer, der skal fremme turismen."


2. Med afsæt i den periodiske mangel på udlejningssommerhuse i Halsnæs vil I så tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Liberal Alliance

v. spidskandidat Søren Kjær Rømer

"Jeg vil gerne være med til at udstykke flere områder til sommerhusområder. Jeg vil gerne bakke op om, at der kan tilkøbes renovation og snerydning, hvis sommerhusudlejere ønsker at udleje deres sommerhuse i vinterhalvåret. Jeg vil også gerne være med til at diskutere etablering af kystnære sommerhuse - men naturligvis med respekt for vores skønne natur."


Nye Borgerlige

v. spidskandidat Bill Malmgren

"Naturligvis tager Nye Borgerlige hensyn til vores natur og smukke områder nær skov og strand. Vi er opmærksom på, at mange er interesserede i dette, og at der mangler sommerhuse i vores kommune. Det vil Nye Borgerlige arbejde på at forbedre til fordel for vores turister og for vores vækst, der er til fordel for alle."


Radikale Venstre

v. spidskandidat Morten Lorenzen

"Vi skal se på, hvor det eventuelt giver mening at udvide sommerhusudbuddet, men generelt er vi mere interesserede i nye fastboende end flere sommerhuse.

Skal det tillades at bygge nye kystnære sommerhuse, skal der være opbakning hertil i lokalområderne. Så DRV vil have sikkerhed for, at borgerne også ønsker det. Da vi er tæt på fuldt belagt i højsæsonen, handler det om at få flere hertil i skuldersæsonerne, så vi får en bedre udlejningsprocent der og dermed udvider sæsonen."


SF

v. spidskandidat Anja Rosengren

"Umiddelbart er det ikke en kommunal kerneopgave at udleje sommerhuse, men vi støtter gerne, hvor det er praktisk muligt."


Socialdemokratiet

v. spidskandidat Steffen Jensen

"Vi har lige haft en sag på Miljø og teknik dagsorden, hvor vi har angivet et nyt muligt sommerhusområde. Men det bør ske meget afbalanceret."


Venstre

v. borgmester og spidskandidat Steen Hasselriis

"Vi har allerede afholdt to inviterede borgermøder for at gøre borgerne opmærksomme på de forskellige muligheder for at udleje deres sommerhuse og boliger og dermed være med til at udvide udbuddet af overnatningsmuligheder. Det arbejde vil vi fortsætte i den kommende valgperiode."


3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Liberal Alliance

v. spidskandidat Søren Kjær Rømer

"Vil vi primært fokusere på gode vilkår for erhvervslivet, og dette omfatter også turisme. Vi vil gerne bakke op om nye initiativer som nye hoteller, sommerhusområder eller lignende."


Nye Borgerlige

v. spidskandidat Bill Malmgren

"Som nævnt er Vækst og Erhverv et af vores indsatsområder, og vi vil også forbedre forholdene for unge, syge og gamle. Forudsætningen for dette er, at der skal være gunstige forhold for Vækst og Erhverv, som vil give afkast til andre områder."


Radikale Venstre

v. spidskandidat Morten Lorenzen

"Turismen er ikke blandt vores mærkesager, som handler om børn, unge og uddannelse samt foreningsliv, infrastruktur og ældreomsorg. Men lige herefter kommer turisme."

SF

v. spidskandidat Anja Rosengren

Se kandidatens ovenstående besvarelser.


Socialdemokratiet

v. spidskandidat Steffen Jensen

"Det vil og skal vi have fokus på. Da mange af vores erhvervsdrivende lever af turismeindustrien."


Venstre

v. borgmester og spidskandidat Steen Hasselriis

"Turisme er højt prioriteret hos Venstre som en del af vores vækstdagsorden for Halsnæs. I en kommune som Halsnæs er turismen en af de mest oplagte vækstmuligheder. Vækst og udvikling vil være politisk organiseret i et særligt udvalg, og administrativt har vi en særlig afdeling for vækst og udvikling."