Kommunalvalg: Sådan vil spidskandidaterne lokke flere turister til Frederikssund

Et udpluk af de populære sommerhuse i naturskønne omgivelser i Frederikssund Kommune. Foto: Campaya.dk.


Der er positive tendenser i turismebranchen i Frederikssund Kommune, og det vil politikerne udnytte.


Det går godt med sommerhusudlejningen i Frederikssund Kommune.

Efterspørgslen er stor på flere tidspunkter af året (se statistik nederst i artiklen), og meget tyder på, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at tyskesåvel som danske turister igen for alvor har fået øjnene op for de danske kystområder, og her står Frederikssund Kommune stærkt.

Området har meget af det, som både danske og udenlandske turister efterspørger.

Det skaber en situation med et væld af udviklingsmuligheder. Det gør sig selvsagt gældende i de turismebeslægtede erhverv, men det skaber også et spillerum, som kan bruges politisk til at skabe flere indtægter fra turismen og positionere Frederikssund Kommune endnu stærkere som turistdestination.

Hvis mulighederne vel at mærke gribes.

Derfor har Campaya.dk lavet en rundspørge blandt spidskandidaterne til kommunalvalget i Frederikssund for at undersøge, hvilke ambitioner de forskellige partier har for turismen i kommunen.

Undersøgelsen gør det klart, at flere vil sætte naturen i centrum for den fremtidige turismeindsats. Men der er også andre bud på, hvordan der kan trækkes flere turister til Frederikssund.

Herunder kan du blive klogere på, hvad de forskellige partier og spidskandidater vil gøre for at styrke turismen i Frederikssund Kommune efter valget. 

Alle spidskandidater har fået mulighed for at svare, og siden her opdateres i takt med, at besvarelserne tikker ind.


1. Hvad (hvis noget) vil I gøre for at styrke turismen i Frederikssund efter valget?


Venstre

v. borgmester og spidskandidat John Schmidt Andersen

"Vores kommune har store naturværdier og et stort uudnyttet rekreativt potentiale, som jeg rigtig gerne så komme mange flere til gode. Omverdenen skal få øje på de unikke kvaliteter, som Frederikssund Kommune byder på med store naturområder, rigt fugleliv, skove, to fjorde, tre kyster, havnemiljøer, cykling, golf, sejlads, kajak, slotte, smukke landsbyer, landbrug og øko-turisme samt meget, meget mere - 45 min fra hovedstaden.

Jeg synes, der er behov for, at flere kan få glæde af den kystnære natur. Vi ønsker derfor et større råderum til at kunne planlægge og give tilladelse til udvikling af nye ferie- og fritidstiltag nær kysten i henholdsvis byzone og ved nedlagte industrianlæg. Samtidig vil det kunne skabe flere vækstmuligheder hos grundejere, erhvervsliv og i turistindustrien. Jeg ved, at det samme ønske går igen i mange andre kommuner.

Vi har i 2015 fastlagt en turismestrategi, som vi løbende følger op på. Kommunen skal i samarbejde med private udlejere sikre udlejningssteder for kano- og kajakudlejning, opsætte fjordbade og fjordshelters, hvor bl.a. kajakfolket kan overnatte. Andre fritidsmuligheder er golf, cykling, vandring, kitesurfing og andre ikke-støjende aktiviteter.

Markedsføringen skal styrkes, så flere kan få øje på kvaliteterne. Det har vi et konkret udspil på i det nye år."

Enhedslisten

v. spidskandidat Pelle Andersen-Harild

"Det er først og fremmest cykelturismen, vi gerne vil styrke. Især er det vigtigt at opretholde færgeforbindelsen Kulhus-Sølager, hvis nedlæggelse af og til kommer som budgetforslag.  Den vil vi opretholde. Dernæst har Enhedslisten peget på, at en cykelsti Jægerspris-Kulhuse var nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde.  Den har stået på vores ændringsforslag til budgettet de sidste fire år og ser nu endelig ud til at blive en realitet i 2018.

Herudover har vi peget på, at den gamle feriekoloni i Kulhuse havn kan indrettes med bad, toilet og enkle overnatningsmuligheder i stueetagen, især beregnet på cykelturister.

Endelig har vi undersøgt muligheden for at lave sommerkørsel med hestevogn, madkurv fra Cafe Danner på Jægerspris Slot og til de gamle ege i Jægerspris Nordskov.  Hverken kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris eller Turistkontoret i Frederikssund viste interesse for ideen.  Det samme gjorde sig gældende for en ide om at istandsætte den gamle udskibningsmole ved Dyrnæs og lave sejlads med veterandampskibet "Skjælskør", der ligger i Frederikssund med rute f.eks Frederikssund-Dyrnæs-Frederiksværk-Frederikssund.

Endelig skal man huske på, at Roskilde Fjord og dele af Isefjorden er såkaldte Natura2000-områder, hvor naturen, især fuglene, skal have førsteprioritet. Turisme med aktivitetet på fjordene skal derfor ikke udvides, snarere indskrænkes. Men observationer af fuglelivet fra kysten kunne godt understøttes med f.eks fugleobservationstårne." 


Liberal Alliance

v. spidskandidat Marianne Damgaard Porsborg

"Frederikssund Kommune har for år tilbage udarbejdet en turismestrategi, som LA Frederikssund naturligvis vil tage aktiv del i at få ført bedst muligt ud i livet.

Vi har en naturskøn kommune med masser af "grønne tilbud" til borgere og turister, de skal understøttes og bruges konstruktivt. Dermed ikke sagt, at LA er med til at støtte alle initiativer, som tænkes at kunne tiltrække turister, ingen nævnt, ingen glemt.

Når det så er sagt, så støtter vi det nuværende byråds arbejde for at få et hotel bygget på Kalvøen, hvilket indtil nu har været vanskeligt at få igennem pga. planloven og naturbeskyttelsesloven."


SF

v. spidskandidat Ole Frimann Hansen

"Vi vil styrke turismen med kajak i Roskilde og Issefjorden. Vi ønske sammenhængende stisystemer i regionen. Det betyder, at anlæg af naturstier er en stor prioritet for SF . Derudover vil vi tilstræbe, at der bliver flere grønne killer i kommunen."


2. Med afsæt i den periodiske mangel på udlejningssommerhuse i Frederikssund vil I så tage initiativer til at skabe et større sommerhusudbud?


Venstre

v. borgmester og spidskandidat John Schmidt Andersen

"Frederikssund Kommune har allerede kæmpestore sommerhusområder, og der er ingen planer om at øge disse, men naturligvis vil vi se positivt på evt. forslag om at modernisere sommerhuse. 

Mulighederne for at udleje sommerhuse og drive B&B kan også markedsføres bedre i et samarbejde med udbyderne. Vores turistchef i Frederikssund Erhvervsforening samarbejder derfor løbende med udbyderne. Det vil vi fortsat støtte."


Enhedslisten

v. spidskandidat Pelle Andersen-Harild

"Vi mener, vores kyster skal friholdes for yderligere byggeri.  Det må være den enkelte sommerhusejers afgørelse, om han/hun vil leje ud. I betragtning af at Frederikssund i forvejen har en ganske stor koncentration af sommerhuse, mener vi ikke, der skal etableres flere."

 

Liberal Alliance

v. spidskandidat Marianne Damgaard Porsborg

"Nej, vi har i forvejen nogle ret store sommerhusområder i kommunen og forholdsvis mange billige sommerhuse til salg. Personligt synes jeg iøvrigt ikke, det er en kommunal opgave at motivere sommerhusejere til at udleje.

Mht. til de kystnære sommerhuse har vi den lokale udfordring, at MANGE sommerhuse blev oversvømmede af stormfloden efter Bodil-stormen. Det lider området lidt af endnu, og jeg forestiller mig derfor ikke, at nogle sidder på spring for at bygge yderligere langs kommunens kyster :-)"


SF

v. spidskandidat Ole Frimann Hansen

"SF vil ikke øge udbuddet af sommerhusarealer, da vi mener, at det, vi har i forvejen, er for meget."


3. Hvor stort fokus vil I rette mod at understøtte den lokale turismeindustri i jeres arbejde sammenlignet med andre politiske indsatsområder?


Venstre

v. borgmester og spidskandidat John Schmidt Andersen

"I Venstre har vi generelt stor fokus på turismeindustrien, faktisk på lige fod med den øvrige erhvervsindsats. 

Frederikssund blev i år kåret til den 3. mest erhvervsvenlige kommune i landet. Vi ser derfor også turisme som én af løftestængerne til vækst i vores lokalområder, men ind imellem møder vi en ufleksibel lovgivning, der gør det meget vanskeligt at realisere initiativerne. 

Der er ændret på planloven nu, så nu kan vi komme videre med nogle af de fornuftige tiltag, hvis der lokalt kan dannes flertal for dem. Eksempelvis har Kulhuse Camping og Jægerspris Vandrehjem ønske om at udvikle deres tilbud. Det er blevet lettere nu." 

Enhedslisten

v. spidskandidat Pelle Andersen-Harild

"Se ovenfor. Med de ovenfor nævnte forslag og med etablering og færdiggørelse af fjordstien ser vi ingen grund til igangsættelse af nye initiativer."


Liberal Alliance

v. spidskandidat Marianne Damgaard Porsborg

"Turismeområdet er ikke det, som ligger LA Frederikssund mest på sinde. Der er i vores optik nød til at være en skarpere prioritering mellem nice-to-have og need-to-have opgaver (og udgifter) i kommunen. Vi vil derfor prioritere en styrkelse af folkeskolen, daginstitutionsområdet og ældreplejen mv. samt skattenedsættelse - over fx turismeudviklingsprojekter."


SF

v. spidskandidat Ole Frimann Hansen

"SF vil især have fokus på udvikling af tilgængeligheden til naturen i kommunen. Det skal delvist finansieres af puljemidler. Der er i forvejen et rimeligt budget til turisme, men vi er åbne for private aktører i forhold til udbud af aktiviteter og seværdigheder."